Eğitim Videoları

Switch Case Kullanımı

 Switch Case - bazı durumlarda If - Else If kullanımına alternatif olan ve karşılaştırılacak olan değerlerin sabit olduğu durumlarda ciddi hız kazandıran bir karar mekanizmasıdır. Uygun şekilde kullanımları yazılım esnasında ciddi zaman kazandıracaktır.