İş Akışı

Sitenin Ön yüz giydirilmesi yapılır.

Sitenin Ön yüz giydirilmesi yapılır.
Veritabanında kaydedilmiş olan bilgilerin hazırlanmış olan tasarımla birleştirildiği adımdır.

 Veritabanında kaydedilmiş olan bilgilerin ikinci adımda hazırlanmış olan tasarımla buluşturularak verilerin sitenin ön yüzünde görüntülenmesi işlemlerini içeren adımdır.

Bu aşamada yönetim paneli ve site ön yüz arasındaki veri alışverişleri de aynı zamanda test edilmektedir.