Yazılım Destek

MVC Projelerde Editör İçinden Gelen Yazılardaki Türkçe Karakter Sorunu

Html etiketlerinin tanımlandığı alanda Google Açıklama bilgilerinin editör içinden girildiğini varsaydığımızda; head tagı içindeki Google Açıklama gelmesi gereken alana aşağıdaki kod bloğu kullanılarak yerleştirildiğinde; editör içinden gelen bilgilerdeki türkçe karakter sorunu ortadan kalkacaktır.

Burada kullanılması gereken yapı Html.Raw(bilgi) olacak şekilde olmalıdır.

Örnek Kod :

Bu kullanımda çalışmadığı durumda Html yazısının başına @ işareti yerleştirerek oluşabilecek olan hata giderilmiş olur.

SQL İçinde CASE Kullanarak Sonuca Göre Resim Çağırma

SQL Veritabanı içindeki bilgilerin listelenmesi esnasında, gelecek olan veriye göre karar mekanizmasının çalıştırılması sağlanmış olacaktır.

T-SQL Kodu olarak çalışması gereken kod bloğu aşağıda örnek olarak verilmiştir.

Örnek Kod : select (case when (tavsiye = 'Evet') then 'TavsiyeResim.jpg' else 'Bos.png' end) as tavsiye from urun

Bu aşamada ön yüz kodlarında veritabanından gelen tavsiye alanı direkt olarak resim dosyasının adını belirlemiş olacaktır.